تصویب پیمان استراتژیک کابل- آنکارا در پارلمان افغانستان

سیاسی

اعضای پارلمان افغانستان صبح امروز در جلسه علنی مجلس پیمان استراتژیک کابل ـ آنکارا را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، با تصویب این پیمان، افغانستان و آنکارا در زمینه های امنیتی، محیط زیست، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان همکاری های دو جانبه خواهند داشت.

پارلمان افغانستان این پیمان را  با حضور ۱۳۶ نفر از نمایندگان مردم این کشور با اکثریت آراء تصویب کرد.