فیلم/ ادامه درگیری ها و تجاوز آل سعود به یمن

سیاسی

بین الملل: تجاوز گسترده عربستان سعودی به یمن و درگیری میان ارتش و نیروهای انصار الله یمن با حامیان رئیس جمهوری مستعفی این کشور ادامه دارد.

فیلم/ ادامه درگیری ها و تجاوز آل سعود به یمنبین الملل: تجاوز گسترده عربستان سعودی به یمن و درگیری میان ارتش و نیروهای انصار الله یمن با حامیان رئیس جمهوری مستعفی این کشور ادامه دارد.