فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در راستای آزادسازی مناطق مختلف این کشور از تروریست ها کنترل اطراف جسر الشغور در حومه ادلب را به دست گرفتند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلببین الملل: نیروهای ارتش سوریه در راستای آزادسازی مناطق مختلف این کشور از تروریست ها کنترل اطراف جسر الشغور در حومه ادلب را به دست گرفتند.