سروری: اصلاح طلبان تلاش می کنند بین اصولگرایان تفرقه بیاندازند

پرویز سروری به روزنامه جوان گفت:

جريان تجديدنظرطلب اهداف انتخاباتي و حيات سياسي خود را بر پايه ايجاد انشقاق و چنددستگي ميان رقيب كه اصولگراها باشند بنيان بنهند و متأسفانه مي‌بينيم كه تا حدودي هم موفق بوده‌اند.

به عنوان نمونه در انتخابات رياست جمهوري يازدهم در سال 92 طعم شيرين پيروزي را به واسطه حركت تلخ اصولگرايان در حركت اختلافي چشيده‌اند و بنابراين تمايل دارند همان دودستگي سابق را امروز هم در ميان اصولگرايان به‌وجود بياورند.

رقابت درون گفتماني اصولگرايان، استراتژي امروز اصلاح‌طلبان است و آنها مي‌دانند كه با تاكتيك‌هاي مختلف فضاي وحدت، همدلي و همگرايي را در ميان اصولگرايان تضعيف كرده و آنها را در حاشيه‌ها اسير بكنند و اجازه ندهند كه سبد آراي اصولگرايان به وحدت و انسجام برسد و تلاش‌شان اين است كه با طرح موضوعات اختلافي ميان اصولگرايان آنها را در زمان انتخابات چند ليسته بكنند و با تاراج سبد آراي اصولگرايان مثل انتخابات 92 در انتخابات مجلس دهم موفقيت حاصل كنند و از آنجا اهداف برزمين مانده خود را پيگيري كنند.

به همين دليل احساس مي‌كنم روندي را كه بزرگان جريان اصولگرا در پيش گرفته‌اند روند درستي است. آنها بدون اينكه در بازي اصلاح‌طلبان قرار بگيرند و در چالش‌هاي بي‌جهت سياسي كه از طرف رقيب ساخته مي‌شود گرفتار شوند اقدام به ايجاد همدلي و همگرايي در ميان طيف اصولگرا كرده و حركت هماهنگي را براي پيروزي در انتخابات پيش رو صورت دهند.

اينكه بزرگان اصولگرا طي ماه‌هاي اخير سرگرم برگزاري نشست‌هاي چند‌گانه و دوگانه براي رسيدن به همگرايي هستند، اينها همه اميدهاي فراواني را در اردوگاه اصولگراها ايجاد كرده جاي تحسين و خوشحالي دارد و نشان مي‌دهد كه آينده روشني پيش روي جريان نزديك به گفتمان انقلاب اسلامي است.

 

 

17302

کد N818278