حمله جنگنده های سعودی به خانه «علی عبدالله صالح»

سیاسی

جنگنده های ارتش عربستان در آخرین ساعات قبل از اعلام آتش بس مؤقت، خانه رییس جمهور سابق یمن را مورد هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار رسیده از صنعا پایتخت یمن حاکی از آن است که چند ساعت قبل از اعلام آتش بس مؤقتی پنج روزه، جنگنده های ارتش عربستان خانه شخصی «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور سابق یمن را مورد هدف و حمله قرار دادند.
شاهدان عینی که از همسایگان منزل «علی عبدالله صالح» هستند، در این باره گفتند: جنگنده های ارتش سعودی دست کم سه موشک به طرف منزل «علی عبدالله صالح» پرتاب کردند.

گفتنی است صالح پس از قیام مردم یمن در فروردین ماه 1392 از کشور خارج شد. برخی منابع از عزیمت وی به ریاض به بهانه درمان خبر دادند.