پایگاه «لحج نیوز»:

ولیعهد برکنار شده عربستان در «حصر خانگی» به سر می‌برد

سیاسی

یک پایگاه عربی در گزارشی اعلام کرد که «مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد برکنار شده عربستان توسط مقامات سعودی در حصر خانگی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «اسعد امبیه ابوقلیله» روزنامه نگار و نویسنده لیبیایی پایگاه لحج نیوز مدعی شده است که «مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد برکنار شده سعودی در حصر خانگی قرار گرفته و حق دیدار با هیچ شخصی را ندارد.

این روزنامه نگار لیبیایی همچنین ادعا کرده که شاید مقرن بن عبدالعزیز توسط مقامات سعودی اعدام شده باشد.

در همین ارتباط پایگاه «الخبر پرس» از شنیده شدن صدای تیراندازی از داخل کاخ شاهزاده مقرن خبر داد.