برلوسکنی همیشه حاشیه ساز است/ وقی ایتالیایی جنجالی زمین می خورد

سیاسی

"سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر سابق و پرحاشیه ایتالیا در جریان تبلیغات انتخاباتی هنگام ترک تریبون زمین خورد.

 

 

کد N817990