اجمالی/ صالحی در دانشگاه آزاد:

۳۰ درصد مجتمع های سوخت را خودمان می سازیم

سیاسی

رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان گفت: ما ٣٠ درصد از مجتمع هاي سوخت راكتور تهران را خودمان ساخته ايم.

به گزارش خبرنگار مهر،  علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان در مراسم گراميداشت اساتيد و چهره هاي ماندگار هسته اي در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد گفت: اميدوراريم راكتوري مشابه راكتور تهرلن را دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقيقات ايجاد كنيم.  اكنون براي ما اين اقدام هيچ مشكل و ابهامي ندارد

وی افزود: ما ٣٠ درصد از مجتمع هاي سوخت راكتور تهران را خودمان ساخته ايم.

ادامه دارد...