فیلم/ حمله هوایی شدید به صعده و هدف قرار دادن اماکن مذهبی

سیاسی

بین الملل: جنگنده های سعودی در ادامه حملات خود به صعده اماکن مذهبی از جمله یک مسجد را هدف قرار دادند.

فیلم/ حمله هوایی شدید به صعده و هدف قرار دادن اماکن مذهبیبین الملل: جنگنده های سعودی در ادامه حملات خود به صعده اماکن مذهبی از جمله یک مسجد را هدف قرار دادند.