فیلم/ادامه پیشروی ارتش سوریه و حزب الله در القلمون

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله به پیشروی های خود در القلمون ادامه دادند و بر بزرگترین اردوگاه نظامی تروریستها در کوه الجبه در القلمون مسلط شدند.

فیلم/ادامه پیشروی ارتش سوریه و حزب الله در القلمونبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان حزب الله به پیشروی های خود در القلمون ادامه دادند و بر بزرگترین اردوگاه نظامی تروریستها در کوه الجبه در القلمون مسلط شدند.