فیلم/ تاکید روسای جمهور چین و روسیه بر احیای جاده ابریشم

سیاسی

بین الملل: روسای جمهور چین و روسیه در جریان دیدار خود در مسکو بر گسترش روابط دو کشور و احیای جاده ابریشم تاکید کردند.

فیلم/ تاکید روسای جمهور چین و روسیه بر احیای جاده ابریشمبین الملل: روسای جمهور چین و روسیه در جریان دیدار خود در مسکو بر گسترش روابط دو کشور و احیای جاده ابریشم تاکید کردند.