ارجاع مواد مربوط به تعیین مصادیق مشاغل حساس به کمیسیون تخصصی

سیاسی

نمایندگان با پیشنهاد رئیس جلسه علنی مبنی بر ارجاع موادی از طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به کمیسیون اجتماعی برای رفع ایرادات و لحاظ پیشنهادات، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگاری ایسنا، نمایندگان در جریان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس با ارجاع ماده 5 این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی و اصلاحات مربوطه با 145 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش در ماده 5 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس آمده است که مصادیق مشاغل حساس هر دستگاه براساس ضوابط مشاغل حساس به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تایید کار گروهی متشکل از وزارت اطلاعات و دستگاه ذی ربط حسب مورد، تعیین می گردد.

همچنین نمایندگان در نشست علنی با ارجاع مواد 6 و 7 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی و اصلاحات مربوطه با 123 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است نایب رئیس مجلس به علت ابهامات و پیشنهادات فراوان در خصوص اصلاح مواد 5، 6 و 7، طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پیشنهاد ارجاع مواد مذکور را ارائه داد که با موافقت نمایندگان مواد طرح مذکور به کمیسیون اجتماعی برای بررسی‌های بیشتر ارجاع داده شد.

انتهای پیام

کد N817413