تظاهرات در مقابل دفتر نخست وزیری انگلیس به خشونت کشیده شد

سیاسی

تظاهرات مردم خشمگین از به قدرت رسیدن دوباره حزب محافظه کار انگلیس در لندن با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، در پی درگیری بوجود آمده میان نیروهای پلیس و معترضین چهار افسر پلیس و یک نفر از معترضین زخمی شدند. 

بر اساس گزارش های موجود تعدادی از معترضین نیز از سوی پلیس بازداشت شده اند. 

حزب محافظه کار انگلیس به رهبری «دیوید کامرون» توانست در انتخابات عمومی انگلیس که روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، اکثریت کرسی های مجلس عوام ار تصاحب کند. 

بخش اصلی این تظاهرات در مقابل دفتر مرکزی حزب محافظه کار و در زمان سخنرانی دیوید کامرون برگزار شد.