با رای موافق نمایندگان؛

اعتبار قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۴ تمدید شد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۴ موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به رای گذاشته شد که پس از صحبت های مخالفان و موافقان ابتدا کلیات این لایحه به تصویب رسید و سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات شدند.

بر این اساس ابتدا پیشنهاد جمعی از نمایندگان برای تمدید دوره آزمایشی این قانون به مدت ۲ سال و تا پایان سال ۱۳۹۵ به رای گذاشته شد که این پیشنهاد رای نیاورد و در مرحله بعد پیشنهاد تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون به مدت یک سال مطرح و از سوی مجلس تصویب شد.

به این ترتیب و بر اساس ماده واحده لایحه تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، مدت اجرای آزمایشی این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می شود.