فؤاد معصوم در آستانه سفر به ایران:

کمکهای ایران به عراق به معنای مداخله در امور داخلی نیست

سیاسی

رئیس جمهوری عراق ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاریها میان تهران و بغداد اعلام کرد که کمکهای ایران به عراق به هیچ وجه به معنای مداخله در امور داخلی نیست.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از النشره، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق اعلام کردکه کمکهای ایران به عراق در جریان جنگ با داعش به هیچ وجه مداخله در امور داخلی عراق محسوب نمی شود.

 وی همچنین به سفر قریب الوقوع خود به ایران اشاره و تاکید کرد که در این سفر درخصوص چشم انداز روابط دوجانبه میان دو کشور با مقامات ایرانی به رایزنی خواهد پرداخت.

معصوم افزود: ما خواهان گسترش روابط میان بغداد و تهران هستیم و مسائل متعددی وجود دارند که دو کشور ناگزیر به همفکری و تبادل نظر با یکدیگر در خصوص این مسائل  هستند.

وی همچنین اعلام کرد که چند نفر از وزرای کابینه عراق وی را در سفر به ایران همراهی خواهند کرد.