استاد دانشگاه آلاباما با مهر مطرح کرد؛

پیروی «کامرون» از سیاست آمریکا / دلایل شکست حزب کارگر انگلستان

سیاسی

پروفسور «نادر انتصار» علت شکست حزب کارگر انگلیس را از بین رفتن هویت تمایزی این حزب بعد از ریاست «تونی بلر» بر این حزب دانسته و گفت: سیاست خارجی دولت جدید انگلیس تغییری نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب محافظه کار انگلستان به رهبری «دیوید کامرون» نخست وزیر فعلی این کشور پیروز انتخابات پارلمانی شد.

در این انتخابات حزب محافظه کار به رهبری «دیوید کامرون» نخست وزیر فعلی انگلستان ۳۳1 کرسی، کارگر   ۲۳۲ کرسی ، ملی اسکاتلند ۵۶ کرسی کسب کردند.

به این ترتیب دیوید کامرون بار دیگر نخست وزیر انگلستان شد و قادر خواهد بود دولت خود را بر خلاف پیش‌بینی‌ها بدون نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل دهد.

وی بعد از پیروزی در انتخابات راهی کاخ باکینهام برای دیدار با ملکه الیزابت شد. از اولین موضوعاتی که وی در آنجا مجددا تکرار کرد به همه پرسی گذاشتن ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا بود؛ امری که موجب نگرانی صاحبان صنایع و بازرگانان انگلیسی و اعضای اتحادیه اروپا شده است.

در خصوص علل شکست بی سابقه حزب کارگر این کشور در انتخابات پارلمانی اخیر و پیروزی حزب محافظه کار به رهبری کامرون و همچنین درباره مزایا و مضررات خروج احتمالی این کشور از اتحادیه اروپا گفتگویی با پروفسور «نادر انتصار» استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی در آمریکا و نویسنده کتاب «سیاست کردها در خاورمیانه» داشته ایم که مشروح آن در زیر آمده است.

علت اصلی شکست حزب کارگر انگلیس در انتخابات پارلمانی چه بود؟

وقتی که «تونی بلر» چند سال قبل ریاست حزب کارگر را در دست گرفت این حزب تدریجا به سمت راست طیف های سیاسی انگلستان رانده شد و هویت خود را به عنوان حزبی سیاسی که ارتقاء دهنده منافع طبقه کارگر انگلیس بود از دست داد. به عبارتی دیگر تمایزات ایدئولوژیک بین حزب کارگر و حزب محافظه کار تا حدی از بین رفته است که تمییز جایگاه این حزب دیگر کار بسیار سختی شده است. هر دو حزب برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی انگلستان راهکارهای نئولیبرال ارائه می دهند. در این سال ها حزب کارگر در دریایی از ابهامات و سردرگمی ها دست پا زده است و تمایز هویتی خود را از دست داده است.

چرا دیدگاه ملی گرایانه که نگران وحدت حزب کارگر و حزب ملی گرای اسکاتلند بودند توانستند در این انتخابات برنده شوند؟

حزب ملی گرای اسکاتلند دراین دور از انتخابات تنها حزبی بود که توانست جایگزین های خوبی برای اساسنامه های حزب کارگر و محافظه کار ارائه کند. نتایج انتخابات پارلمانی در اسکاتلند به وضوح بیانگر این است که رای دهندگان اسکاتلندی حزب کارگر را رد کرده اند. در واقع شکست حزب کارگر در اسکاتلند عامل مهمی در شکست این حزب در سرتاسر انگلستان بود. طرفداران حزب ملی اسکاتلند در این دوره تصمیم جدی به نه گفتن به حزب کارگر گرفتند زیرا که این حزب به وعده های خود در گذشته عمل نکرد و بطور مداوم این حزب از اقدامات ریاضت اقتصادی در انگلستان حمایت کرد.

آیا در دولت بعدی دولت «کامرون» شاهد تغییراتی در سیاست خارجی وی خواهیم بود؟

نه من هیچ تغییری را در سیاست خارجی انگلستان پیش بینی نمی کنم. کامرون و حامیان وی سیاست خارجی فعلی خود را ادامه خواهند داد و در اکثر موضوعات عمده سیاست خارجی دنباله روی واشنگتن خواهند بود.

چرا دیوید کامرون برای ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا بر برگزاری همه پرسی اصرار می کند؟

در دهه های اخیر حمایت های انگلستان از اتحادیه اروپا در میان کشورهای عضو، ضعیف ترین حمایت بوده است. انگلستان هرگز به حوزه کشورهای یورو نپیوست و پول رایج خود را حفظ کرد. همچنین انگلستان به بسیاری از تصمیمات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا اعتراض کرده است. همواره انگلستان تحت فشارهای عمومی زیر پوستی و بنیادین برای شل کردن روابط با اتحادیه اروپا بوده است. به این دلیل است که دیوید کامرون بر برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف ادامه عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا اصرار می کند. به عبارتی دیگر کامرون با  این اقدام به درخواست عمومی در کشورش عکس العمل نشان می دهد.

به نظر شما مزایا و مضرات خروج احتمالی انگلستان از اتحادیه اروپا چه خواهند بود؟

از مزایای این خروج احتمالی کنار ماندن انگلستان از فراز و نشیب ها و بالا و پایین های اقتصادی است که اتحادیه اروپا در سال های اخیر در حال تجربه کردن آن بوده است. انگلستان با خروج از اتحادیه اروپا کنترل بیشتری بر اقتصاد خود خواهد داشت. از نظر سیاسی هم انگلستان خواهد توانست پارامترهای سیاست های سیاسی و اجتماعی خودش را بدون اینکه در بن تصمیمات نهادهای اتحادیه اروپا باشد، تعیین کند. اساسی ترین و اصلی ترین آسیبی که انگلستان از خروج از اتحادیه اروپا خواهد داشت این است که دیگر نمی تواند از ترجیحات تجاری و دیگر منافع اقتصادی که اعضای اتحادیه اروپا از آن بهره مند هستند استفاده کند.

گفتگو: پیمان یزدانی