استاندار صعده:

اوضاع انسانی صعده فاجعه بار است

سیاسی

استاندار صعده با فاجعه بار خواندن اوضاع انسانی در این استان در اثر حملات سعودی ها خواستار تحرک سازمانهای بشردوستانه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، محمد الرازحی استاندار صعده اعلام کرد: اوضاع انسانی در استان فاجعه باراست.

وی افزود: بیمارستان های صعده از کمبود اقلام پزشکی رنج می برد و خیابان های مملو از آوارگان است.قیمت هر بشکه سوخت هزار دلار در صعده است.

الرازحی بیان کرد: مناطق مسکونی در صعده هدف بمباران قرار دارد و استان صعده منطقه جنگ زده و بحران زده است.

وی از سازمان های بشر دوستانه درخواست کرد به حمایت بیمارستان ها و کادر پزشکی در صعده بشتابند.

الرازحی تاکید کرد: ارتباط رسانی تقریبا وجود ندارد زیرا شبکه ارتباط رسانی نابود شده است.انبارهای غذایی رو به نابودی است.