انتخابات بریتانیا نتایج و دو حاشیه جالب/موشن گرافیک

انتخابات پارلمانی بریتانیا با پیروزی قطعی حزب محافظه کار پایان یافت و منجر به استعفای سران سه حزب دیگر رقیب شد.

انتخابات بریتانیا نتایج و دو حاشیه جالب/موشن گرافیکانتخابات پارلمانی بریتانیا با پیروزی قطعی حزب محافظه کار پایان یافت و منجر به استعفای سران سه حزب دیگر رقیب شد.

در موشن گرافیک ذیل نتایج نهایی این انتخابات را به همراه دو حاشیه جالب توجه می بینید.

 

 

4949

کد N816520