مجید تفرشی در کافه خبر: اتفاقی در انتخابات انگلیس رخ داد که از نتایج آن شگفت انگیزتر بود

انتخابات انگلیس,انگلیس,دیوید کامرون

یک کارشناس مسائل بریتانیا معتقد است سوای از شگفتی پدید آمده در انتخابات پارلمانی بریتانیا که منجر به پیروزی قطعی حزب محافظه کار شد یک موضوع بیش از همه مورد توجه قرار گرفت.

دکتر مجید تفرشی مورخ ساکن در لندن در گفتگویی در کافه خبر پیروزی قاطع حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی، شکست حزب کارگر و لیبرال دموکرات در انتخابات را شگفتی ساز خواند اما تاکید کرد: رویدادی در انتخابات پارلمانی انگلیس رخ داد که از نتایج آن شگفت انگیز تر بود و آن ناکارآمدی نظرسنجی های انتخاباتی بود که نوعی شوک به جامعه سیاسی، رسانه های و افکار عمومی وارد کرد.

به گفته تفرشی اینکه هیچ یک از نظر سنجی های انتخاباتی که توسط موسسات و رسانه های معتبر انجام شد، نتوانست حتی نتایجی نزدیک به آنچه که نهایتا پس از شمارش آراء بدست آمد ارائه دهند و این خیلی روی افکار عمومی انگلیس و حتی نخبگان این کشور تاثیر گذاشت.
تفرشی معتقد است این موضوع تا اندازه ای مهم است که می توان انتخابات پارلمانی انگلیس را شکست نظرسنجی ها نامید چرا که این موضوع منجر به بازنگری در همه این فرایندها خواهد کرد.
مجید تفرشی همچنین گفت اگر اد میلیبند رهبر حزب کارگر انگلیس در انتخابات پارلمانی انگلیس پیروز می شد، اولین نخست وزیر یهودی انگلیس می شد.
او گفت پیش از این بنجامین دیزرائیلی که یک یهودی زاده بود به نخست وزیری انگلیس رسیده بود اما اعلام کرده بود که مسیحی شده است اما اگر اد میلیبند پیروز می شد اولین یهودی بود که نخست وزیر انگلیس می شد.

52261

کد N816090