سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

توافق سیاسی ایران و۱+۵ بایدبه تایید مجلس برسد/نظارت براجرای توافق

سیاسی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بررسی طرح تایید توافق نهایی در مجلس گفت:در صورت تصویب این طرح توافق نهایی میان ایران و غرب چه حقوقی و چه سیاسی باید به تصویب مجلس برسد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال اقدامات مزورانه و فریب کارانه آمریکا جمعی از نمایندگان بر آن شدند تا از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرده و به عنوان ناظر بتوانند با فریب کاری ها و سیاست های دوگانه و عهدشکنی های آمریکا و برخی اعضای ۱+۵ برخورد کنند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرحی بر اساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی تهیه شد که طبق آن باید توافق ایران و ۱+۵ به تصویب مجلس رسیده و هیاتی از مجلس بر اجرای توافق نامه نظارت داشته باشند.

وی در واکنش به اظهارات اخیر عراقچی مبنی بر اینکه توافقنامه سند سیاسی است و نیاز به تصویب مجلس ندارد گفت: آقای عراقچی نمی تواند برای مجلس تعیین تکلیف کند.

عضو فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: مجلس می تواند قانون تصویب کند و دولت را ملزم نماید توافق نهایی را به تصویب مجلس برساند زمانی که مجلس طبق اصل ۷۷ قانون اساسی طرحی را به تصویب برساند و دولت را ملزم کند توافق را به تایید مجلس برساند توافق چه سیاسی و چه حقوقی باشد باید به تصویب مجلس برسد.

نقوی حسینی گفت: پارلمان آمریکا نیز با تصویب طرحی دولت این کشور را ملزم کرد توافق هسته ای با ایران را به تایید پارلمان این کشور برساند این طرح در حالی در کنگره آمریکا به تصویب رسید که دولت اوباما با این مصوبه مخالف بود.

به گزارش مهر طبق اصل‏ هفتاد و هفتم قانون اساسی عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

علاوه بر این طبق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی نیز امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان هفته گذشته در مصاحبه ای در این باره که آیا توافق باید به تصویب مجلس برسد، گفت: حقوقدانان محترم نظرات مختلفی را درباره آن دارند. اما از نظر ما یک سند سیاسی و مجموعه ای از اقدامات داوطلبانه است که دوطرف انجام می دهد و نیاز به ارسال به مجلس و پارلمان کشورهای ۱+۵ و کنگره ندارد اما این امر منوط به آن است که جمع بندی نهایی در کشور صورت بگیرد. کنگره آمریکا اصرار دارد که این توافق ارسال شود که کنگره درباره آن نظر دهد. چیزی که اکنون تصویب می کنند این است که احتیاج به تصویب کنگره ندارد اما بررسی خواهد کرد و اگر بخواهد می تواند رای به عدم تایید یا تصویب بدهد که رئیس جمهور آمریکا می تواند وتو کند. اگر مجلس شورای اسلامی نیز نظرات مشابهی داشته باشند که شنیدم در حال بررسی هستند، ما کاملا تابع هستیم و در زمان بازگشت به مجلس رفته و توضیح می دهیم.