فیلم/ سقوط بالگرد پاکستانی حامل سفرای خارجی

سیاسی

بین الملل: روز گذشته یک فروند بالگرد پاکستانی حامل سفرای خارجی توسط گروه طالبان در پاکستان هدف قرار گرفت و منهدم شد.

فیلم/ سقوط بالگرد پاکستانی حامل سفرای خارجیبین الملل: روز گذشته یک فروند بالگرد پاکستانی حامل سفرای خارجی توسط گروه طالبان در پاکستان هدف قرار گرفت و منهدم شد.