در نشستی با حضور خجسته و دواتگری در ایسنا مطرح شد

باید و نبایدهای استانی شدن انتخابات با محوریت فعالیت احزاب

کد N815469