پژوهشگر اسرائیلی:

تل آویو برای تامین گاز خود به فکر شریک دیگری بجز مصر باشد

سیاسی

یک پژوهشگر اسرائیلی ضمن تاکید بر اینکه روابط تل آویو و قاهره ممکن است در آینده دچار تنش شود از اسرائیل خواست برای تامین گاز خود، به فکر چاره ای دیگری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقی که توسط یک پژوهشگر مطالعات امنیتی ملی اسرائیل ارائه شده، نشان می دهد «جمال مبارک» فرزند «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق مصر در جریان قرارداد صادرات گاز از مصر به اسرائیل، رشوه بسیاری دریافت کرده است.
در این گزارش تحقیقی آمده: «فساد» عنوان روشنی برای این توافق است که اطلاعات محرمانه بسیاری در مورد آن در آینده کشف و منتشر خواهد شد.
یک سایت عبری زبان اسرائیلی که این گزارش را منتشر کرده، در این رابطه نوشت: «شموئیل ایفن» که این تحقیق را ارئه کرده از اسرائیل خواسته که توجه بیشتری به حفاری از یک میدان گازی دیگر داشته باشد به ویژه اینکه مصر در آینده شاهد تغییرات زیادی خواهد بود و این تغییرات بدون شک بر همکاری مصر و اسرائیل تاثیر گذاشته و روابط طرفین را دچار تنش می کند.
همزمان با این گزارش که در سایت اسرائیلی منتشر شده، خشم شدیدی از خانواده «حسنی مبارک» و به ویژه فرزندانش «جمال» و «علاء»، که اخیرا آزاد هم شده اند، وجود دارد. مخالفان مبارک اقدامات حامیان رژیم سابق از جمله آزادی پسران مبارک را تلاش برای بازگردان خانواده وی به فرایند سیاسی می دانند.