نمایندگی کشورمان در سازمان ملل ادعای روزنامه واشنگتن پست را تکذیب کرد

نمایندگى کشورمان در سازمان ملل خبر روزنامه واشنگتن پست مبنی بر مرتبط بودن جابجایی ساختمان دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن با مذاکرات هسته ای را تکذیب کرد.

به گزارش خبرآنلاین حمید بابایی ضمن تکذیب خبر واشنگتن پست در واکنش به این گزارش خلاف واقع گفت: مجوز تغییر ساختمان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، سال گذشته و طبق مکاتبات دفتر حفاظت منافع و وزارت امور خارجه آمریکا صادر شده است.
بابایی تاکید کرد: هیچگونه ارتباطی میان جابجایی ساختمان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن و مذاکرات هسته ای وجود ندارد.

به گفته بابایی در پی افزایش حجم درخواست های کنسولی و محدود بودن فضای ساختمان قبلی ، فرسودگی و قدمت آن مکان، مکاتبات یاد شده صورت گرفت و اصولاً هیچ ارتباطی میان این جابجائى با مذاکرات جاری هسته ای وجود ندارد.

واشنگتن پست در خبر خود مدعى شده بود که خبر صدور مجوز این جابجائى بعد از دیدار هفته گذشته جان کرى وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف، همتاى ایرانى خود در نیویورک، منتشر شده است.

واشنگتن پست همچنین در خبر خود درباره تلاش سفارت سوئیس در تهران به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران مبنى بر لزوم یافتن مکانى جدید براى استقرار بخش آمریکا، به دلیل قدمت و فرسودگى بخش کنونى، مطالبى را درج کرده است.

4949

کد N815354