شورای اروپا خواستار باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا شد

سیاسی

«دونالد توسک» رئیس شورای اروپا از نخست وزیر انگلیس خواست، این کشور را در اتحادیه اروپا نگاه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مقامات اتحادیه اروپا خواستار ماندن انگلیس در این اتحادیه هستند. «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا در واکنش به انتخاب مجدد «دیوید کامرون» به نخست وزیری انگلیس از وی خواست این کشور را در اتحادیه اروپا نگاه دارد.

در بیانیه ای که در همین رابطه از سوی ریاست شورای اروپا منتشر شده آمده است: اطمینان دارم که وضع بهتری خارج از اتحادیه در انتظار هیچ کشوری نیست. بر این اساس یک اروپای خوب نه تنها برای شهروندان انگلیس خوب است، بلکه به نفع تمام کشورهای عضو نیز خواهد بود.

نخست وزیر پیشین لهستان، از انگلیس به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار در اتحادیه اروپا یاد کرد و خواستار یاری این کشور برای بهبود وضعیت این اتحادیه شد. این در حالی است که «دیوید کامرون» وعده داده بود در صورت انتخاب مجدد، همه پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را در سال 2017 به اجرا خواهد گذاشت.