المنار خبر داد:

حمله جنگنده های عربستان به مناطقی در استان صعده یمن

سیاسی

شبکه تلویزیونی المنار از چندین نوبت حمله جنگنده های سعودی به مناطقی در استان صعده یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جنگنده های عربستان سعودی در 6 نوبت به مناطق مختلفی در استان صعده از جمله منطقه رازح یورش بردند.

بر این اساس این حمله در راستای اقدام ارتش عربستان در اعلام منطقه نظامی در کل استان صعده یمن انجام می گیرد. در همین حال مردم صعده تاکید کرده اند در برابر تهدیدهای عربستان عقب نخواهند نشست.