ژنرال مارتین دمپسی:

طراحی های منطقه حایل احتمالی در سوریه انجام شده است

سیاسی

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از انجام طراحی های ایجاد منطقه حایل احتمالی در سوریه با همکاری ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به روزنامه حریت دیلی گفت طراحی ایجاد منطقه حایل احتمالی در سوریه با مشورت با ترکیه انجام شده است.

وی در عین حال تصریح کرد اجرای این طرح مشروط به عملکرد ترکیه در خصوص آموزش مخالفان سوریه است که محل اختلاف نظر آمریکا و ترکیه است.

ژنرال دمپسی گفت: ما مدتی است که برای این کار برنامه ریزی کرده ایم و نیروهای ما قادر به ایجاد منطقه حایل در سوریه بوده اند اما این یک تصمیم سیاسی عمده را نیاز دارد.

وی در ادامه گفت این کار از نظر نظامی عملی است اما برای موفق بودن این طرح دارای شرکای منطقه ای باشیم