پیروزی حزب ملی گرای اسکاتلند در انتخابات پارلمانی

واحدمرکزی خبر نوشت:

براساس نتایج رسمی و نهایی انتخابات پارلمانی اسکاتلند، حزب ملی گرای اسکاتلند پنجاه و شش کرسی از پنجاه و نه کرسی پارلمان را در انتخابات پارلمانی روز پنجشنبه به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از گلاسگو، حزب ملی گرای اسکاتلند با انتشار مطلبی در صفحه توئیتر خود راهیابی پنجاه و شش نماینده این حزب را به پارلمان به آنها تبریک گفت و از همه آنهایی که به این حزب در انتخابات اخیر اعتماد کرده اند، قدردانی کرد.

4949

کد N814935