حزب«دیوید کامرون» پیشتاز انتخابات پارلمانی انگلیس

سیاسی

شمارش بیش از نیمی از آراء انتخابات پارلمانی انگلستان از کسب ۲۷۷ کرسی توسط حزب محافظه کار به رهبری دیوید کامرون دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پس از شمارش آرای بیش از نیمی از حوزه های انتخابیه در انگلستان، به نظر می رسد که کرسی های حزب محافظه‌کار به رهبری «دیوید کامرون» نخست وزیر این کشور در پارلمان رو به افزایش است.

بنا بر این گزارش ممکن است این حزب به تنهایی و بدون نیاز به ائتلاف بتواند دولت جدید را تشکیل دهد.

نتایج به دست آمده تا الان حکایت از کسب ۲۷۷ کرسی توسط حزب محافظه کار،۲۱۷ توسط حزب کارگر، ۸ کرسی توسط حزب لیبرال دموکرات، ۸ کرسی توسط حزب وحدت گرای دموکراتیک ایرلند شمالی و ۱ کرسی توسط حزب استقلال برتانیا دارد.