هفته آینده در صحن علنی بررسی می شود؛

طرح استعلام از وزارت اطلاعات در انتصابات دولتی د

سیاسی

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره قانون گزینش کارکنان دولت که مربوط به استعلام از وزارت اطلاعات برای انتسابات در دولت است هفته جاری در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی تشکیل خواهد داد.

بر این اساس اولین دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان دولت است.

در پی انتسابات در وزارت علوم نمایندگان اعتراضاتی به فرجی دانا وزیر وقت داشتند اما وی اعلام می کرد ملزم به استعلام از وزارت اطلاعات و یا اعمال آن نیست که همین امر موجب استیضاح وی شد.

علاوه بر این انتسابات در وزارت آموزش و پرورش نیز مورد انتقاد نمایندگان بود لذا این طرح توسط برخی نمایندگان تهیه شد. وزیر اطلاعات نیز چندی پیش در کمیسیون امنیت ملی از موافقت وزارت خانه با این طرح خبر داده و از حساسیت نمایندگان در این خصوص تقدیر کرده بود.

علاوه بر این گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

وکلای ملت همچنین در هفته جاری گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مربوط به افزایش اختیارات وزیر دادگستری را نیز بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا را نیز بررسی خواهند کرد.

همچنین گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح بازنگری در مقررات اداری و استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

وکلای ملت در هفته جاری گزارش کمیسیون اجتماعی در موردطرح الحاق یک بند به قانون تدوین و تنقیح قوانینی و مقررات کشور را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون انرژی در موردطرح اساسنامه شرکت نفت نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

نمایندگان مجلس هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اعمال بخشودگی جرائم قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیر مستقیم قوانین بودجه را بررسی خواهند کرد.

علاوه بر این در هفته جاری بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی در دستور کار مجلس قرار دارد.

بررسی گزارش شور دوم کمیسیون انر‍ژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور نیز در دستور کار جلسات علنی مجلس در هفته جاری قرار دارد.