دیوید کامرون:

برای پیش بینی نتیجه انتخابات زود است

سیاسی

نخست وزیر انگلستان گفت برای صحبت کردن درباره نتایج انتخابات پارلمانی زود است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان گفت صحبت کردن درباره نتایج انتخابات زود است.

وی که گفته می شود حزبش با کسب 316 کرسی پیش است گفت: شب بسیار خوبی برای حزب محافظه کار بود اما صحبت درباره نتایج انتخابات زود است.