عضو کمیسیون امنیت ملی:

روحیه اشرافت گرایی عامل تعمیق فساد/مبارزبه افراد سالم سپرده شود

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تمایل مسئولان به اشرافیت گرایی را عامل تعمیق فساد خواند و اظهار داشت:گذشته افرادی که مسئول مبارزه با فساد در کشور هستند باید عای از هرگونه شبه وابهام باشد.

محمد جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه عملی با فساد گفت: متاسفانه رویکرد دولت ها در مبارزه با فساد به گونه ای است که فقط آمار و ارقام دد مورد وجود فساد می دهند که گاهی این آمار و ارقام جنبه واقعی نداشته و فقط تاثیر روانی بر مردم می گذارد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی معتقد بود اینگونه مبارزه با فساد موجب می شود مردم بی اعتماد شده و احساس کنند همه دستگاه های کشور دچار فساد شده اند، این شیوه مبارزه فساد موثر نخواهد بود و پایه های مبارزه با فساد را سست می کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: دستگاه های مبارزه با فساد باید به صورت جدی و عملی با فساد مبارزه کنند.

وی با تاکید بر اینکه مخالفت ها و فشارها نباید مسئولان را در مبارزه با فساد سست کند گفت: فساد در شبکه های به هم تنیده شکل می گیرد و بیشتر جنبه دولتی دارد و بیشتر قرار دادها،مزایده ها، مناقصه ها، اعتبارات و تسهیلات بانکی درگیر فساد هستند که ناشی از عدم نظارت دقیق و جدی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر لزوم سپردن مبارزه با فساد به افراد امانتدار و سالم گفت: عملکرد اقتصادی و سیاسی افرادی که مسئول مبارزه با فساد در کشور هستند باید عاری از هرگونه شبه و ابهام باشد.

وی تمایل مسئولان به اشرافیت گرایی را عامل تعمیق فساد در برخی بخش ها خواند و اظهار داشت:مسئولان مبارزه با فساد باید قانون را محور حرکت قرار دهند و از هرگونه دخیل کردن نظرات شخصی در مبارزه بافساد پرهیز کنند.

جوکار در پایان بر لزوم شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: باید بستر ایجاد فساد در گشور ازبین برود.