بر اساس گزارش یک نشریه صهیونیستی:

به قدرت رسیدن السیسی باعث کاهش بودجه نظامی اسرائیل شد

سیاسی

یک نشریه عبری زبان با انتشار گزارشی آماری، ثابت کرده که قدرت رسیدن «عبدالفتاح سیسی» برای رژیم صهیونیستی بسیار مفید بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه اقتصادی «د مارکر» (the marker) چاپ سرزمین های اشغالی در جدید ترین شماره خود گزارشی از تفاوت مقدار بودجه نظامی فعلی رژیم صهیونیستی نسبت به دوران ریاست جمهوری قبلی، منتشر کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی های انجام شده نشان می دهد که بودجه نظامی اسرائیل در سال 2010 یعنی پیش از آغاز «بهار عربی» (بیداری اسلامی) بیش از 64.4 میلیارد شیکل (واحد پول اسرائیل) بود.

این گزارش می افزاید: این مقدار در سال 2011 و 2012 به 66.8 میلیارد شیکل افزایش یافت. این در حالی است که در سال 2009 بودجه نظامی اسرائیل 61.5 میلیارد شیکل بوده است.

نشریه اقتصادی «ذ مارکر» در ادامه گزارش خود نوشت: اما در سال 2013 و بعد از روی کار آمدن «محمد مرسی» رئیس جمهور اخوان المسلمینی مصر و در دست گرفتن قدرت، بودجه نظامی اسرائیل به 70 میلیارد شیکل رسید زیرا نگرانی در اسرائیل از به قدرت رسیدن وی به شدت افزایش یافت از همین رو بودجه ای برای تشکیل چهار گردان جدید اختصاص داد تا آنها را در مرز مصر با صحرای سینا مستقر کند.

بر این اساس با سقوط مرسی و روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» در مصر از نگرانی رژیم صهیونیستی و به تبع آن از میزان بودجه نظامی این رژیم کاسته شده است.