هشدار نماینده سابق مجلس شورای عربستان در مورد رابطه با مصر

سیاسی

یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای عربستان سعودی طی اظهاراتی درباره رئیس جمهور مصر، به پادشاه عربستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «نجیب زامل» نماینده سابق مجلس شورای عربستان سعودی طی اظهاراتی که ویدیوی آن به طور گسترده در رسانه ها و فضای مجازی جهان عرب منتشر شده، درباره رابطه با «عبدالفتاح سیسی» رئیس جمهور مصر، به «ملک سلمان به عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان سعودی هشدار داد.
این نماینده سابق مجلس شورای سعودی، گفت: سیسی دوست واقعی ما نیست. او فقط پول ما را دوست دارد. او برای گرفتن پول از عربستان با کشورمان دوستی می کند. وی در ادامه افزود: دشمنان ما آشکار هستند، گاهی برخی ها ادعا می کنند که دوست ما هستند و ادعا می کنند که با ما و در کنار ما هستند اما بعدا از پشت به ما خنجر می زنند زیرا ما به آنان اطمینان کردیم.
«نجیب زامل» همچنین گفت: برخی ها فقط مال و ثروت ما را می خواهند. اگر به آنها پول دادیم از ما راضی هستند اما اگر به آنها پول ندهیم، از ما خشمگین می شوند و گویا ما فقط باید پول بدهیم. گاهی برخی ها موضع خود را هنگام جنگ تغییر می دهند و درک نمی کنند که زمان، زمان حساس و سرنوشت سازی است. در چنین زمانی ما باید دوست و دشمن واقعی خود را بشناسیم.
او از شورای همکاری خلیج فارس خواست که دوست و دشمن واقعی را شناسایی کند تا بتوان بهتر با آنها تعامل و برخورد کرد.