برگزاری مراسم نود و دومین زادروز رئیس جمهوری فقید آذربایجان

سیاسی

مراسم بزرگداشت نود و دومين سالگرد تولد «حيدر علي‌اف» رئیس جمهوری فقید آذربايجان در سفارت این کشور در تهران برگزار گرديد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم مقامات دولتي ايران، اعضاي نمايندگي‌هاي ديپلماتيك كشورهاي خارجي و نهادهاي بين‌المللي مستقر در تهران، نمايندگان جامعه ايران و دانشجويان آذربايجاني و خارجي ساكن ايران شركت داشتند.

در ابتداي مراسم ياد و خاطره رئیس جمهوری فقید و رهبر ملی آذربايجان با يك دقيقه سكوت گرامي داشته و براي شادي روح وي دعا شد. همچنين فيلمي درباره زندگي و فعاليت‌هاي حيدر علي‌اف رهبر ملي آذربايجان براي حضار به نمايش گذاشته شد.

سخنرانان در اين مراسم درباره مسير زندگي، فعاليت‌هاي سياسي و خدمات تاريخي حيدر علي‌اف دولتمرد بزرگ و بنيانگذار دولت معاصر آذربايجان سخن گفتند. بر این اساس پيشرفت‌هاي موجود در تمامي زمينه‌هاي حيات اجتماعي-سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم در طول اين سالها با نام علی اف پيوند خورده است.

هدف سياست‌هاي داخلي حيدر علي‌اف تامين حقوق آزادي و ايجاد امكان بهبود وضعيت رفاهي براي هر يك از اتباع آذربايجان بوده است. اصلاحات اقتصادي، برپايي اقتصاد بازار، تامين توسعه اقتصادي و انطباق آذربايجان با اقتصاد جهاني اولويت‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي حيدر علي‌اف را تشكيل داده‌اند.

حيدر علي‌اف با اجراي متداوم سياست‌هاي خود در راستاي تاسيس حكومتي دموكراتيك و حقوقي، زمينه‌هاي محكمي براي برپايي اصول اساسي حقوق و آزادي‌هاي انساني در كشور ايجاد نمود.

تحت رهبري حيدر علي‌اف، سياست خارجي حكومت آذربايجان و مناسبات آن با نهادهاي بين‌المللي و كشورهاي جهان براساس منافع ملي و چشم‌اندازهاي سياسي گسترش يافت. صلح، قواعد حقوق بين‌الملل، اصول تماميت و مصونيت مرزها، احترام به تماميت ارضي كشورها و همكاري‌هاي مفيد متقابل اصول سياست خارجي حيدر علي‌اف را تشكيل مي‌دهند.

حيدر علي‌اف پس از بازگشت به حاكميت سياسي در سال ۱۹۹۳ اقدام به اجراي سياست حسن همجواري و دوستي صميمانه نمود و اين سياست نتايج موفقيت‌آميزي در پي داشت. در نتيجه اين سياست، مرحله اعتماد متقابل و توسعه در مناسبات آذربايجان-ايران آغاز گرديد. در طول دوران اخير، حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور همسايه گسترش يافته و تعداد گذرگاه‌هاي مرزي-گمركي افزايش يافته است. روابط همكاري در نهادهاي بين‌المللي تقويت شده و اقدامات مداومي در راستاي همكاري‌هاي مثمرثمر متقابل انجام گرفته است.

سفر رسمي الهام علي‌اف رئیس جمهوري آذربايجان به ايران در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ موافقت‌نامه‌هاي منعقدشده، بويژه ديدار روساي جمهور دو كشور و بيانيه مطبوعاتي آنان يكبار ديگر نشان داد كه مناسبات موجود ميان ايران و آذربايجان به عنوان دو كشور همسايه، دوست و متعامل از اين پس نيز با سير صعودي گسترش خواهد يافت.