توصیف سیدحسن خمینی از سیدمحمود دعایی/بعضی از ما ارزش گرایی را با تندخویی یکسان می دانیم

ایسنا نوشت:

وی با بیان اینکه همه از دعائی توام با خوبی یاد می‌کنند خاطرنشان کرد: دعائی انقلابی است و روزی به این قطار پیوست که این مسیر توام با مشکلات بسیاری بود.

یادگار امام با تاکید بر اینکه دعائی بیش از همه در انقلاب بوده است گفت: دعائی انقلابی است و بیش از همه نیز در انقلاب بوده، اما هرگز انقلاب برای او سکان و پلکانی برای پیشرفت تبدیل نشده است. بی تردید اگر کسانی جز دعائی با این سابقه بودند، امروز ادعاهای بسیاری داشتند اما دعائی بی‌ادعا زندگی کرده است.

وی با بیان اینکه «دعائی چوب خورد، اما چوب را به کینه تبدیل نکرد و از آن‌ها به دیده بغض به دل نگرفته است.» خاطرنشان کرد: دعائی روی اصول و قواعد خود می‌ایستد، اما پرخاشگر نیست و اصول‌گرایی خود را توام با پرخاشگری نمی‌کند.

یادگار امام با بیان اینکه دعائی مواضع خود را دارد و امروز نیز روزنامه‌اش تنها روزنامه‌ای است که تصویر خاتمی را چاپ می‌کند، اظهار کرد: دعائی مواضع خود را دارد، اما نسبت به ارزش‌ها و قواعد اصیل انقلاب به شدت پایبند است. دعائی به همه ارزش‌هایی که انقلاب برای آن‌ها شکل گرفته، معتقد است.

سید حسن خمینی با بیان اینکه «متاسفانه بسیاری از ما انقلابی‌گری را با یک طرفه راندن و ارزش‌گرایی را با تندخویی یکسان می‌دانیم.» گفت: دعائی تندخو هم بوده، اما در مسیری که انتخاب می‌کند، برای محبت بیش از تندخویی ارزش قائل است.

 

1717

کد N814530