شورای نگهبان طرح مجلس درباره انتقال پایتخت را تایید کرد

سیاسی

شوراي نگهبان طرح امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.