افسر سابق موساد مشاور ولیعهد ابوظبی شد

واحد مرکزی خبر نوشت:

خبرگزاری آسیا در خبری به نقل از شماره جدید نشریه «اینتلیجنس» نوشت: « مشاور سابق نخست وزیر اسرائیل و افسر سابق موساد در حال حاضر مقیم ابوظبی است و به عنوان مشاور محمد بن زاید( ولیعهد ابوظبی) فعالیت می کند.»

دیوید میدان که بیش از سی سال در موساد فعالیت کرد و بازنشسته شد، در حال حاضر به عنوان مشاور، به محمد بن زاید خدمات امنیتی ارائه می دهد.

دیوید میدان اولین اسرائیلی نیست که در ابوظبی فعالیت می کند زیرا پیش از این اوی لیومی،(بازرگان اسرائیلی) در حوزه فروش هواپیماهای بدون خلبان به ابوظبی فعال شد و حتی شعبه ای از شرکت خود را در ابوظبی دایر نمود.

اینتلیجنس نوشت: « ماتی کوشاوی بازرگان اسرائیلی اولین فردی است که از سال 2000 و با نزدیک شدن به شیوخ ابوظبی و خاندان زاید در امارات، درهای ابوظبی را به روی فعالیت های بازرگانی و امنیتی اسرائیل گشود.»

5252

کد N814259