قیام مردم ولایت قندوز علیه شبه نظامیان طالبان

سیاسی

مردم ولایت قندوز برای مقابله با طالبان دست به قیام زدند و با پشتیبانی نیروهای امنیت ملی توانستند برخی مناطق تحت تصرف طالبان را آزاد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، طبق گزارشات، شهرستان ها خان آباد، قلعه زال، چهار دره، علی آباد و برخی از مناطق اطراف قندوز با همکاری مردم و نیروهای امنیتی از تصرف طالبان خارج شده است.

در روزهای اخیر درگیری های شدیدی میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان طالبان در این ولایت جریان دارد.