تظاهرات مردم کابل علیه نیروهای ناتو

سیاسی

مردم شمال کابل در شهرستان بگرام علیه نیروهای خارجی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به علت حمله نیروهای ناتو به غیر نظامیان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مردم شهرستان «بگرام» در شمال کابل علیه نیروهای خارجی دست به تظاهرات زدند.

این تظاهرات به خاطر اعتراض به حمله نیروهای ناتو به یک غیر نظامی در شهرستان بگرام صورت گرفته است.  تجمع کنندگان خواستار رسیدگی مسئولین به این مساله هستند.

«محمدزمان مموزی» فرمانده پلیس ولایت پروان با تأیید این خبر گفت: شب گذشته حوالی ساعت ۲۱ کاروان نیروهای ناتو در منطقه «گجرخیل» شهرستان بگرام در جریان تیراندازی به غیر نظامیان یک نفر از افراد محلی را زخمی کردند.

مردم این منطقه مسیرهای اصلی بگرام به دیگر مناطق را مسدود کرده اند.