نشریه انصار حزب الله: اگر زنان به ورزشگاه آزادی بیایند، زلزله به پامی کنیم

ورزش بانوان, حضور زنان در جامعه

نشریه «یالثارات الحسین» با هشدار نسبت به صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌‌ها از سکوت «عماریون» که آن‌ها را «جماعت ابن‌الوقت» خوانده به شدت انتقاد کرده است.

انتخاب نوشت:
نشریه «یالثارات الحسین» با هشدار نسبت به صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌‌ها از سکوت «عماریون» که آن‌ها را «جماعت ابن‌الوقت» خوانده به شدت انتقاد کرده است.
کد N813956