دمپسی مدعی شد:

ایران بدنبال سلطه بر خاورمیانه است

سیاسی

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا مدعی شد که ایران بدنبال سلطه بر منطقه خاورمیانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال مارتین دمپسی در گزارش خود به کنگره آمریکا به عنوان هجدهمین رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: در دسته «میان وزن» ایران بدنبال سلطه بر خاورمیانه است.

وی ادعا کرد: ایران فراتر از جاه طلبی های هسته ای اش، به عنوان یکی از صادرکنندگان پیشرو تسلیحات، اقدام به استفاده و بکارگیری عناصر عملیاتی و نیابتی در سرتاسر دنیا کرده است.

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا خاطرنشان کرد: ایران همچنین به طور فزاینده ای در فضای مجازی فعال شده است. به گفته مارتین دمپسی آمریکا منافع مهمی در منطقه دارد که اگر ایران به اهدافش دست یابد، این منافع به خوبی حاصل نمی شود.