ديدار پدر خلبان اردنی قربانی داعش با يك خطيب وهابی

سیاسی

پدر «معاذ الكساسبه» كه برای ادای مناسک عمره به عربستان سعودی سفر كرده با خطيب سرشناس مسجد الحرام ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، «معاذ الكساسبه» خلبان اردني بود كه حدود سه ماه پيش توسط نيروهای گروهک تروريستي-تكفيري داعش سوزانده شد.
اخبار رسيده از شهر مكه مكرمه در عربستان سعودي حاكي از آن است كه «صافي الكساسبه» پدر این خلبان اردني كه اين روزها براي اداي مناسک عمره به عربستان سفر كرده، با «عبدالرحمن بن عبدالعزيز سديس» مفتي و خطيب سرشناس وهابي كه خطبه و سخنراني هاي معروفش در مسجد الحرام او را به يكي از سرشناس ترين خطباي وهابي تبديل كرده، ديدار و گفتگو كرده است.
اكنون اين پرسش مطرح مي شود با توجه به اينكه «معاذ الكساسبه» قرباني انديشه و اعتقادات انحرافي تكفيريون وهابي بوده كه پايه و اساس اعتقادي گروهك تروريستي داعش است، چرا پدر او با يكي از سرشناس ترين مفتي ها و خطباي وهابي ديدار می کند.