در واکنش به بیانیه پایانی نشست مشورتی سران شورای همکاری خلیج فارس؛

افخم: جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر ایران است

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ، جزایر ابو موسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران خواند و تاکید کرد تکرااین ادعاها تاثیری بر حقایق تاریخی نداشته و مردود است .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه پایانی نشست مشورتی سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض ، جزایر ابو موسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جدائی ناپذیر سرزمین ایران خواند و تاکید کرد تکرار این ادعاها تاثیری بر حقایق تاریخی نداشته و مردود است .

افخم اضافه کرد : روابط مودت آمیز با همسایگان مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی و احترام متقابل در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است واز گسترش و تعمیق مناسبات دوستانه استقبال می کنیم .