سنای آمریکا لایحه توافق با ایران را به رای گیری آزمایشی می گذارد

سیاسی

سناتورهای آمریکایی روز پنجشنبه به لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته ای احتمالی با ایران رای آزمایشی می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فکس نیوز، «سناتور مک کانل» رهبر اکثریت سنای آمریکا لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته ای احتمالی با ایران را روز ۵ شنبه به راگیری آزمایشی می گذارد.

این لایحه حدود دو هفته است که در سنای آمریکا دست به دست می گردد.

در صورت تصویب این لایحه کنگره این اختیار را خواهد داشت تا توافق هسته ای احتمالی با ایران را بررسی کند و در صورت لزوم احتمالا رد کند.