یک پیش بینی از سرنوشت «استانی شدن انتخابات مجلس»

محمد رضا خباز

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری گفت: مسئله استانی شدن انتخابات منحصر به این دوره نیست، بلکه از دوره پنجم مجلس مطرح است، ولی شاهد هستیم تا به امروز این مسئله ادامه دارد. در دوره ششم این طرح در صحن مجلس تصویب شد، ولی شورای نگهبان آن را رد کرد.

محمدرضا خباز در گفت و گو با جماران درباره تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس توسط نمایندگان و ارسال آن به شورای نگهبان، اظهار داشت: البته طرح استانی شدن انتخابات که توسط مجلس ششم تصویب شد و شورای نگهبان آن را رد کرد، بار دیگر در مجلس هفتم تصویب و به شورای نگهبان ارجاع شد که بار دیگر با مورد مخالفت این شورا قرار گرفت.

وی توضیح داد: دوره هفتم مجلس این طرح در صحن مطرح شد و رای لازم را به خودش اختصاص داد، اما در دور نهم با وجود مخالفت های دولت، طرح استانی شدن انتخابات مجلس رای بالایی آورد و به شورای نگهبان رفت.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری پاسخ به این سئوال که آیا این طرح با موافقت شورای نگهبان همراه خواهد شد یا همچون گذشته این شورا رای منفی به آن خواهد داد، افزود: همانطور که شورای نگهبان در مجلس ششم طرح استانی شدن انتخابات را تصویب نکرد و پیش بینی می‌کنم در این دوره هم این شورا چنین برخوردی خواهد داشت.

نماینده پیشین مردم کاشمر در مجلس دلایل احتمالی رد طرح استانی شدن انتخابات از سوی شورای نگهبان را اینگونه بیان کرد: دلیل مهمش داشتن بار مالی است که مخالف اصل 75 قانون اساسی است. دوم اینکه با تصویب این طرح نقش نمایندگان که الان پل ارتباطی بین حاکمیت و مردم هستند در این بخش خیلی کمرنگ خواهد شد چون نماینده در هر حوزه انتخابیه به 15 درصد رأی آن حوزه نیاز دارد تا وارد مجلس شود. لذا این دو دلیل به ویژه بار مالی این نوع برگزاری انتخابات، باعث خواهد شد که شورای نگهبان این طرح را رد کند.

خباز در پایان گفت: اگر این طرح در شورای نگهبان تصویب شود، انتخابات را به سمت حرفه‌ای سوق می دهد که این موضوع بزرگترین حسن آن بشمار می آید.

2929

کد N813690