فیلم/ کشته شدن یک شهروند عراقی توسط کودک عضو داعش

سیاسی

بین الملل: جدیدترین فیلم ویدیوئی منتشر شده توسط داعش نشان می‌دهد که یک کودک عضو این گروه، «جعفر مجید» ۳۲ ساله شهروند عراقی را که چندی پیش ربوده شده بود، به ضرب گلوله به قتل می رساند.

فیلم/ کشته شدن یک شهروند عراقی توسط کودک عضو داعشبین الملل: جدیدترین فیلم ویدیوئی منتشر شده توسط داعش نشان می‌دهد که یک کودک عضو این گروه، «جعفر مجید» ۳۲ ساله شهروند عراقی را که چندی پیش ربوده شده بود، به ضرب گلوله به قتل می رساند.