پاک آیین خواستار شد؛

توجه ویژه کشورهای مسلمان و سازمان همکاری های اسلامی به یمن

سیاسی

سفیر کشورمان در باکو با اشاره به نیاز شدید مردم یمن به مواد داروئی، تجهیزات پزشکی و مواد غذائی، خواهان توجه ویژه کشورهای مسلمان و بخصوص اعضای سازمان همکاری های اسلامی به این موضوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن پاک آیین، سفیر جمهوی اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با تاکید بر اینکه با توجه به دخالت های مستقیم نظامی کشورهای همسایه در امور داخلی یمن ممکن است یک فاجعه انسانی رخ دهد، افزود: متاسفانه با محدودیت های ایجاد شده توسط نیروی هوایی عربستان سعودی، ارسال این قبیل کمک ها با موانع جدی مواجه شده است.

وی با اشاره به نیاز شدید مردم یمن به مواد داروئی، تجهیزات پزشکی و مواد غذائی، خواهان توجه ویژه کشورهای مسلمان و بخصوص اعضای سازمان همکاری های اسلامی به این موضوع شد و گفت: متاسفانه علی‌رغم تصریح قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به یمن، از ارسال این کمک ها جلوگیری می شود.

پاک آیین نسبت به احتمال کشته شدن بسیاری از مجروحین و وقوع یک فاجعه انسانی هشدار داد و با توجه به مسئولیت کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی افزود: انتظار مردم یمن این است که این کشورها مساعی خود در مجامع بین المللی را برای ارسال این گونه کمک های انساندوستانه به جمهوری یمن معمول دارند.