طالبان برای آزادسازی ۳۱ گروگان هزاره شرط گذاشت

سیاسی

پس از گذشت مدت زیادی از ربوده شدن ۳۱ مسافر هزاره در بزرگراه کابل ـ قندهار، طالبان ضمن پذیرفتن مسئولیت این گروگانگیری شروط خود برای آزادسازی افراد ربوده شده را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رسانه های افغانستان گزارش دادند سه نفر از فرماندهان طالبان در ولایت زابل گفته اند افراد ربوده شده در اختیار آنان قرار دارد و آنها با انتشار نامه ای شرایط خود برای آزادسازی آنان را بیان کرده اند.

این در حالی است که اکثر مقامات دولتی افغانستان این گروگانگیری را به داعش نسبت می دادند.

تاکنون مقامات رسمی این کشور اظهار نظری در این مورد نداشته است. همچنین محتوای شروط طالبان هنوز مشخص نیست.