نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

مذاکره دولت با طالبان باید بر اساس طرح باشد/ شروط تحقق امنیت

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان در بیان علل ناکامی مذاکرات صلح با طالبان گفت: دولت طرح و برنامه ای برای مذاکرات صلح ندارد، علاوه بر این، مخالفین مسلح دولت نیز حاضر به تشکیل یک دولت مشارکتی نیستند.

سید جمال فکوری بهشتی نماینده مردم بامیان در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: به مذاکرات صلح دولت با طالبان خوشبین نیستم و آن را عملیاتی نمی دانم.

وی در بیان علل ناکامی مذاکرات صلح با طالبان گفت: دولت طرحی برای صلح ندارد و برنامه مشخصی پشت این مساله نیست. علاوه بر این، مخالفین مسلح دولت نیز حاضر به تشکیل یک دولت مشارکتی نیستند.

نماینده پارلمان افغانستان افزود: طالبان به کمتر از تصرف کامل دولت قانع نیستند و من فکر می کنم مذاکرات پراکنده با طالبان هیچ بهبودی برای کشور حاصل نخواهد کرد.

وی اظهار داشت بهترین راه ممکن برای برون رفت از شرایط کنونی تقویت نیروهای امنیتی و منصرف کردن برخی همسایه ها از تجهیز گروه های تروریستی است.

فکوری بهشتی افزود: تقویت نیروهای امنیتی موجب صلح و ثبات در افغانستان خواهد شد و باید از این طریق به کسب صلح اقدام کرد.

نماینده مردم بامیان در پارلما افغانستان تاکید کرد: نمی توان به این نشست ها که با عنوان مذاکرات صلح برگزار می شود اعتماد کرد. زیرا مقامات رسمی دولتی رسما اعلام کرده اند که هیچ هیاتی را برای مذاکره با طالبان اعزام نکرده اند.

وی در ادامه گفت: دو طرف باید ابتدا روی طرحی به توافق برسند و بر اساس آن به مذاکره بپردازند.